2016/06/29

Nagy Pál: Ezeréves frankofónia

Alapítványunk támogatásával, most jelent meg a Párizsban élő Nagy Pál "Une francophonie millénaire" című könyve az Honoré Champion kiadónál. Tízéves kutatómunka eredményét olvashatják a franciák, illetve franciául tudók ebben a vaskos kötetben, ami a magyar írók, tudósok, hadvezérek, politikusok, művészek és mások eredetileg is franciául írt műveinek antológiája, a 16. századtól kezdve Ady Endréig.
Ezeréves frankofónia 1. kötet

A szerző így mutatja be könyvét:

    "A francia-magyar kapcsolatok igen régi keletűek. Közismert, hogy Szent István királyunk II. Szilveszter francia pápától kapott koronát, mellyel 1001. január elsején magyar királlyá koronázták. Odilo, a cluny apátság főapátja levelezett a kereszténnyé lett Szent Istvánnal, ekkor még persze latinul.
    A második és a harmadik keresztes hadjárat idején, a 12 . században, Géza királyunk (1141-1162) például engedélyezte VII. Lajos francia király kereszteseinek átvonulását Magyarországon, a Szentföldre. II. András 1217-18-ban Jean de Brienne jeruzsálemi király segítségére siet seregével, az ötödik keresztes hadjárat idején.
    Európában a középkor használati  nyelve, a 16. századig, a latin. Nyugat-Európában ekkor terjednek el a nemzeti nyelvek. (Az Egyház használati nyelve a latin marad.) Magyarországon 1844-ig a latin a hivatalos nyelv. A 16. századtól kezdve azonban a latin mellett a német és a francia, majd később az angol is terjed : Nyugat-Európát megjárt humanistáink beszélik és terjesztik ezeket a nyelveket.
    Kutatásaimban azt valószínűsítem, hogy az egyik első francia szöveg, amelyet magyar ember (magyar király) írt, II. Lajos (1506-1526) levele X. Leó pápának, 1521. július 2-án. 1537-ből közlöm I. Ferdinánd (1503-1564) egyik francia nyelvű levelét Mária királynőnek, Brüsszelbe.
    Oláh Miklós (1493-1568), Zsámboki János (1531-1584), Dudith András (1533-1589), vagyis a híres magyar humanisták mind éltek Nyugat-Európában, tudtak franciául. Rabelais, Montaigne, a Pléiade, Descartes, Molière, Racine – és Párizs –  már a 18. század (a Felvilágosodás százada) előtt is mágnesként vonzották a magyar utazókat.
    De tudtak franciául lotharingiai származású királyaink, II. Lajos és I. Ferdinánd ; erdélyi fejedelmeink, magyarországi és erdélyi főuraink (pl. Bethlen Gábor, Bethlen Miklós, Thököly Imtre), valamint peregrinusaink is (Szenci Molnár Albert, Szepsi Csombor Márton és a többiek).
    Latinul és franciául fogalmazták a kor (a 16., 17. és 18. század) udvari levelezését, a békeszerződéseket stb. is.
    18. századi főuraink közül sokan beszéltek és írtak franciául. (II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi László, Mikes Kelemen, Batthyány József, Benyovszky Móric, Esterházy Bálint, Fekete János gróf, Tóth Ferenc, Teleki József, Teleki Sámuel, Festetics László) ; írástudóink közül Bessenyei, Péczeli, Martinovics, Batsányi, Róka kanonok ; később például Kisfaludy Sándor.
    A 19. század is gazdag : Apponyi Antal, Apponyi Rudolf, Esterházy Móric, Széchenyi István, Batthyány Lajos, Batthyány Kázmér, Szemere Bertalan, Kossuth Lajos, Teleki László, Teleki Sándor,  mind tudtak franciául, de pl. Petőfi is franciául társalkodott, majd levelezett Bem apóval.
    A francia fontos nyelve volt az emigrációban Irányi Dánielnek, Klapka Györgynek, Türr Istvánnak, Jósika Miklósnak, majd, már békeidőben, Liszt Ferencnek, Munkácsynak, Ujfalvy Károly utazónak, Kont Ignácnak, az elsű Magyarországról származó párizsi professzornak, Justh Zsigmond írónak, s végül Ady Endrének, akivel a munka első kötete végződik."

Nemsokára a nyomdába kerül a második kötet, mely a 20. és 21. század századot öleli át. A szerző ezt írja: a kötet "gyűjtőmunkáját is befejeztem, mind az Országos Széchényi Könyvtárban, mind a párizsi Bibliothèque Nationale-ban. Ebben a részben több a kiadatlan anyag, például Szerb Antal 34 francia nyelvű levele, melyeket egy – Párizsban, a húszas években megismert – Pippidi nevű román diáknak, későbbi bukaresti professzornak írt."

2016/06/19

Válogatás az Óbuda Tárt kortárs képzőművészeti gyűjteményből - szabadtéri kiállítás

Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. az Óbudai promenádon szabadtéri kiállítást rendezett. A képeket az Óbuda Tárt kortárs képzőművészeti gyűjteményből válogatták. Emlékeztetőül, a T-ART Alapítvánnyal a Festészet Napján közösen adjuk a Supka Magdolna díjat.
Látható: a Vigalmi téren, III. Bécsi út 73. június 16. - augusztus 31.
Köszöntőt mondott Bús Balázs polgármester
A kiállítást megnyitotta Feledy Balázs művészeti író
A kiállító művészek:
Giczy János, Gaál József, Lengyel Károly, Kovács Imre, Bikácsi Daniella, Ágotha Margit, M. Novák András, Eszik Alajos, Földi Péter, Vízi Tihamér, Varga Patrícia Minerva, Sulyok Gabriella, Szkok Iván, Mayer Berta, Kovács Péter, Lévay Ádám, Mészáros Géza, Kovács László, Orosz János, Gyulai Líviusz, Ujházi Péter, Rékassy Csaba, Almásy Aladár, Juhász Sándor, Végh András, Rékassy Eszter, Takács Klára, Szalay Lajos

Pár szóval a rendezőkről:  T-Art Alapítvány huszonhat éve működik Óbudán. Alapítói, Tenk László festőművész és Tenk Zsóka gobelinszövő azért hozták létre, hogy segítsék a mai magyar képzőművészet hazai és külföldi megismerését. A fő cél érdekében kiállításokat szerveztek, katalógusokat, életműkönyveket jelentettek meg, és a céljaikkal egyetértő művészek adományaiból létrehozták az Óbuda Tárt képzőművészeti gyűjteményt, és ennek tartós óbudai működése és bővítése céljából együttműködési megállapodását kötöttek Óbuda–Békásmegyer Önkormányzatával és az Óbudai Múzeummal. Az kiállításon látható képek egy válogatást jelentenek a mára már több mint ötszáz műtárgyat tartalmazó gyűjteményből.

 Tetszik
 Véleménycsere két oldalról
 Kint is, bent is
 Körbejárás
 Fiataloknak is tetszik
Ugye remek anyagot válogattunk polgármester úr?

2016/06/12

Levelek és képek a Kuckóból 2013-2015

A Wagner Nándor Emlékalapítvány támogatásával most jelent meg Debreczeni Tibor és Aknay Tibor szerkesztésében a Kuckósok vallomásos írásainak gyűjteménye. Magánkiadás csak azért, hogy a levelek és gondolatok ne égjenek el.
A kötet bemutatja a 2013-15 évi programokat is.

A Kuckót a Játszó Ember Alapítvány működteti.