2013/02/12

Ajánlás a Magyar Örökség Díjra
Tavaly emlékeztünk meg az 1956-ban hazáját elhagyni kényszerülő Wagner Nándor szobrászművész születésének 90. és halálának 15. évfordulójáról. Három országban – Magyarországon, Svédországban és Japánban – alkotott Wagner Nándor, s mindenütt sokat tett a magyarokért. Munkájával, végakaratával figyelmet érdemlő szolgálatot végzett. Magyarországon 1951-től szabad művészként a várbazári műtermében mintázta meg a magyarok feltámadását szimbolizáló Corpus Hungaricum (1952) szobrát, öngyilkosság helyett magának adott feladatként. Fel nem vett fiatal tehetségeket oktatott. Művészetében megmutatkozó határozott kritikai ábrázolása hivatalos oldalról sok elítélő bírálatot kapott. Aktívan részt vett a Képzőművész Szövetségben, és a forradalom kezdetétől szorgalmazta, hogy a művészszakos hallgatók ne fegyvert fogjanak, hanem rögzítsék a látottakat és történéseket.

Svédországban kiérkezésétől fogva szervezte és összefogta az odamenekült művészettel foglalkozó főiskolai és egyetemi hallgatókat, téglajegyet tervezett a magyar ház felépítéséhez. 1956 emlékére monumentális köztéri alkotást tervezett. A budapesti harcokról és az elnyomásról grafika sorozatát és papírfreskóit több városban és Koppenhágában is kiállították. Nyolc köztéri svédországi szobra komoly elismerést hozott, de mint külföldi csak a töredékét kapta meg a szokásos díjaknak. Igen termékeny művészeti időszaka volt, de sokat nélkülözött. 1969-től alkotott Japánban, itt is újra kellett kezdenie, de ez alkalommal, sikerrel. Élete végén saját üzeneteként, nem megrendelésre alkotta meg a Filozófiai Kert sokalakos szoborkompozícióját, felhívva a figyelmet az „Egymás jobb megértéséért” fontosságára. Végrendeletében műve egy-egy példányát Budapestnek, New Yorknak és Tokiónak adományozta. Magyarországon maradt, csipkerózsika álmot alvó gipszeiből köztéri szobrok születtek, Székesfehérvárott 1999-ben a Corpus Hungaricum és 2005-ben szülővárosában a József Attila került felavatásra.

Az anyai szeretetről szóló és Földünk megóvását szimbolizáló Földanya című szobrát 90. születésnapján lepleztük le a Bécsi Kapunál, a Budai Várban.   

2013/02/07

Székesfehérvári kiállítás 2013. IX. 22. - X. 27.

Sikerült a Szent István Múzeummal megállapodni, hogy a raktárukban fellelt közel 50 darabos Wagner Nándor kollekció egy őszi kiállítás témája lesz.Megkezdődött a darabok válogatása és rövidesen restaurálása is. Kis ízelítőül nézzük meg a Szoptató anya alábbi kis vázlatát!
A kiállításon szeretnénk bemutatni Wagner Nándor által a Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeumban rendezett állandó "Régészeti és Természettudományi-néprajzi kiállítást". A nagysikerű kiállítás 1950. december 31-i megnyitóján a rendező Wagner Nándor a felmondó levéllel a zsebében jelent meg. Kirúgtak, mondta szomorúan és többet nem rendezett kiállítást.