2015/12/29

"Nagybányától Picassóig" könyvbemutató a PIM-ben

MEGHÍVÓ Mindenkit derűvel invitálunk s kis kínálattal várunk:Apropó: képzőművészet
Apropó: Szakolczay Lajos

Egy kötetben a szerző ilyen tárgyú írásai – életmű-összefoglalás a megfogalmazás formai színességében, tárgykörökben

Az esten a körök csak barátian tiszteletiek lesznek: Bertha Zoltán, Püspöky István, Wehner Tibor
Ének: Bognár Szilvia, Kiss Tivadar; zongora: Elek Szilvia
Estvezető: Liptay Katalin
Házigazda: Csorba Csilla, Kiss Sándor, Szondi György
És velünk a főszereplő szerző, igen

Petőfi Irodalmi Múzeum (V. Károlyi u. 16.)
2016. január 11., hétfő 17.30

Támogatja:
NKA, Petőfi Irodalmi Múzeum, Academia Humana Alapítvány

2015/12/28

Boldog Új Esztendőt!


Minden kedves olvasónknak kívánunk sikerekben, örömökben és jó egészségben
bővelkedő 
Boldog Új Esztendőt!

Shotoku herceg szobra a Wagner Nándor Emlékalapítvány bejáratánál Mashikoban.
Japánban is késik a tél, ezért egy őszi képet választottunk.

2015/10/21

Supka Magdolna Díj 2015

A Magyar Festészet Napja alkalmából a Józsefvárosi Galéria Tóth Menyhért (1904–1980) a XX. századi magyar képzőművészet talán legegyetemesebb érvényű életművének egy szép válogatását mutatta be. A művész 60-as években született alkotásaival emlékeztek Supka Magdolna művészettörténészre, aki küzdött Tóth Menyhért elismertetéséért és több könyvet írt művészetéről...

A Tóth Menyhért kiállítás megnyitója
A megnyitón, hagyomány őrzően, adták át a Supka Magdolna emlékdíjat is, amit ebben az évben Verebes György festőművész, a Szolnoki Művésztelep vezetője kapott meg.
 Verebes György és a díj átadói: Kiss Sándor, Bényi Eszter és Tenk László
 A T-Art Alapítvány elnöke és a díjazott.
Supka Magdolna Díjasok:
2015 Verebes György
2014 Shah Gabriella és Shah Timor
2013 Sulyok Gabriella
2012 Márkus István
2011 Kugler Flórián
2010 Gaál József
2009 Gulyás János
2008 Sípos Mihály
2007 Wehner Tibor
2006 Bráda Tibor

További információ: Józsefvárosi Galéria honlapján

2015/10/16

Megjelent Szakolczay Lajos könyve "Nagybányától Picassóig"

Alapítványunk támogatásával jelent meg Szakolczay Lajos szerkesztő,  irodalom- és művészetkritikus 1000 oldalas horizontjában is impozáns könyve a Napkút Kiadónál. A szerző a múlt század nyolcvanas éveitől kezdődően két és fél évtized képzőművészeti írásait gyűjtötte össze és adta közre.


A kötet címe is elárul valamit abból az irányzatokon túlmutató szellemi készenlétből, amely a szerzőt jellemzi. Az írások között találunk leírást és hivatkozást Supka Magdolna, Véső Ágoston és Wehner Tibor gondolataira, melyek meghatározóak alapítványunk működésében is.

Szakolczay Lajos rövid életrajza

2015/10/07

Nemzeti Gyásznap a Corpus Hungaricum szobornál

A hagyományokhoz híven, tegnap Wagner Nándor Corpus Hungaricum szobránál emlékeztünk meg az Aradi Vértanúkról. Az ünnepi beszédet Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke tartotta.

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai

Jobbra az iskola, középen az Academia Humana Alapítvány és balra a civil szervezetek képviselői.
Az idei megemlékezésre eljött Yamada Hiroko a Tokiói Magyar Turizmus Iroda képviselője is.

A százhatvanhat évvel ezelőtt történteket  a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola színjátszó köre és énekkara megható műsorral elevenítette fel, egyenként felidézve a tábornokok halál előtti mondatát.

A hagyományoknak megfelelően koszorúzással ért véget a megemlékezés. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője és Bobory Zoltán közösen koszorúzott. Ezt követően a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, az önkormányzati képviselők, az Academia Humana Alapítvány, a Történelmi Vitézi Rend, valamint a műsort adó általános iskola és a civil szervezetek helyezték el koszorúikat, virágaikat.
  Emlékkép a Corpus Hungaricum szobornál
Szundy László kurátor, Yamada Hiroko és Kiss Sándor elnök.

Magyar színekkel díszített koszorúval tisztelegtünk az Aradi Vértanúk hősiessége előtt.

Székesfehérváru hír: A Halesz Ligetben és a Corpus Hungaricumnál emlékeztek a Nemzeti Gyásznapon Link

2015/09/26

Supka Magdolna Emlékdíj

Alapítványunk régi nagy tisztelője Manna néninek, Supka Magdolna művészettörténésznek. Idei közgyűlésünkön úgy döntöttünk, hagy csatlakozunk a T-Art Alapítvány és Csáki József tíz évvel ezelőtti kezdeményezéséhez, a Supka Magdolna Emlékdíj alapítóihoz.


Az átadási ünnepségre a Józsefvárosi Galériában október 15-én, 18:00 órai kezdettel kezdődő Tóth Menyhért kiállítás megnyitóján kerül sor. 1085 Budapest, József krt. 70.

A kiállítás a Festészet Napja programsorozat egyik kiemelt rendezvénye.

2015/09/05

Őszi tárlat Mashikoban

Idén ősszel a szobormodellek tára kerül fókuszba a Wagner Nándor Art Gallery-ban, mely a galéria alsó szintjén helyezkedik el. A tárlat október 15-től november 15-ig látogatható. Szünnap minden hétfőn.
A Pentagon galériában UGACHI Yoko (宇賀地洋子) faszobrásznő munkáit fogják kiállítani: A művésznő kedvenc témája az anyaság.
 Az őszi tárlat plakátja 
Uchigai Yoko alkotás közben
japán nyelvű honlapjai

2015/08/25

A XX. Tájképfestőtelep Felsőbányán

Idén nyáron ünnepelte a Nagybányai Tájképfestő Telep alapításának huszadik évfordulóját. Alapítványunk, mint tevékenységük egyik támogatója szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntötte a festőtábor résztvevőit és alapító vezetőjét Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművészt. Munkásságukat 1996-ban Magyarláposon kezdték, itt négy évig dolgoztak. A telep 2000-ben Felsőbányára, a kezdőpont közelébe költözött, azóta minden évben itt jönnek össze azok a magyar és más nemzetiségű művészek akik feladatuknak tartják a világhírű nagybányai festészet hagyományainak ápolását és továbbéltetését. Az elmúlt húsz esztendő történéseit Véső Guszti bácsi könyvben foglalja majd össze.

A magyar és román sajtó a nagybányai festészet szellemét ápoló és őrző művészek csoportjáról idén nem feledkezett meg. Érdemes a nagybányai honlap bevezető sorait idézni:

„Ha a Nagybányai festészetet említjük, vagy akár írunk róla, akkor nehéz megszabadulnunk az elfogultság és meghatottság egymást átható érzésétől. Hiszen nem csupán egy helyszínről, hanem a modern magyar művészet történelmileg érvényesnek tekinthető születéshelyéről van szó. Ha viszont korunkból tekintünk Nagybánya vizuális szellemi folyamataira, akkor megállapíthatjuk, hogy jelene, igazi átmeneti köztes világ. Képzőművészete múlt és jövő közé van beszorítva, amiben a Trianon előtti múlt szépsége eltakarja a jelen szürkeségét, s amiben a jövő bizonytalan. A reménytelennek tetsző szürkeség miatt (időközben) festőgenerációk jelentős alkotói (is) áttelepültek. Ebben a „köztes, már-már enigmatikus térben”, Véső Ágoston volt az, aki mindvégig Nagybányán maradt, s akinek volt bátorsága újraszervezni a Nagybányai Tájképfestő Telep intézményét.” A teljes cikk itt olvasható.

Érdemes időben a kezdetekhez is visszamenni és pár mondatot idézni 1926-ban Szokolay Béla A Nagybányai művésztelep című esszéjéből:
"1896. május eleje táján néhány fővárosi lap rövid hírben jelenti, hogy a müncheni magyar festőiskola Magyarországra jött s a nyarat Nagybányán szándékszik tölteni. Oda megy Hollósy, Grünwald és 34 növendék. Egy másik újság prófétálja: 'Nagybányát emlegetett festővárossá fogják tenni mindenfelé ... ' Majd pár nap múlva hírt ad arról, hogy a Nagybányaiak átutaztak Budapesten s közben megnézték itt - a kivilágítást. Megemlíti, hogy a Hollósy iskolának ez a vállalkozása, melyet Réti és Grünwald szervez, nagy szenzáció Münchenben is. Sok akadémikus kilép az iskolából, hogy csatlakozzék az expedícióhoz. Maga Herterich professzor is búcsúzáskor megígérte, hogy amint ideje engedi, eljön Nagybányára, hogy ott ifjú barátai között tanulmányokat fessen." Teljes terjedelemben a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) honlapján olvasható.

A kiállítás anyaga magyarországi és erdélyi körutat tesz.

2015/07/12

Debreczeni Tibor: A kürti harminc 1985-2015

Támogatásunkkal nemrégen jelent meg Debreczeni Tibor drámapedagógus, a Kuckó megalapítója legújabb naplója, melyben "A jelenkor egy darabkája elevenedik meg, cseppben a tenger"


Felségével, Vilka asszonnyal véletlenül kerültek le Tiszakürtre, harminc éve. A szerző írja előszavában:

"Nem regény ez, ahol előzmények nélkül nem érthető a folytatás. Nem más és nem is több
A kürti harminc, mint dokumentálása annak, hogy harminc éven keresztül élt, él itt egy házaspár,
aki nyomot hagy, miként mindenki más.Valamiféle nyomot."

2015/06/12

Felavattuk az Anyaság szobrát

Június ötödikén - ragyogó fényes napon - avattuk fel Wagner Nándor Anyaság szobrát a miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola előtt. Az esemény az édesanyáknak és a leendő édesanyáknak is szólt.
Avatásra kész
Az iskola jelmondata (Dr. Ferenczi Sándor):
„Csakis a szeretet segítségével láthatjuk olyannak az életet, mint amit érdemes megélni.”
Őexcellenciája Junichi Kosuge Japán nagykövete párhuzamot vont a szobrász élete és a szobor sorsa között, mely zegzugos úton, sokszor zaklatottan haladt a siker felé. Wagner Nándor műve fontos lépés a belső harmóniához, amit reménye szerint sokan fognak szeretni.
 A közönség
 Wehner Tibor művészettörténész,
Ingela Jarlsson svéd festőművész, Umemura Yuko az ELTE adjunktusa

Wehner Tibor beszédét így kezdte: "Milyen különös a szobrok sorsa! Amikor az Anyaság című kompozíció első változatát kőbe faragták, az alkotó már messze járt: az emigránsok keserű kenyerét ette a távoli Svédországban. A mű keletkezés-történetét alaposan összekuszálta a történelem." 
Megható műsor az anyaságról
 Wagner Chiyo asszony beszél
"Ma az avatás napján boldogan gondolok vissza az előkészületekre. Köszönöm mindenkinek az együttműködését és látható örömmel végzett munkáját! Szeretném azzal az üzenettel átadni a szobrot, ha ránéznek, emlékezzenek az édesanyjukra, és tudom, hogy erőt fognak meríteni a kőbe faragott pillanatból!"
Az avatás pillanata (egy kocka Gulyás János filmjéből)
 Dsida Jenő: Hálaadás (első versszak)
  Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Elszavalta: Baranyi Ádám volt diák
Zsúdel Antónia Orsolya örömmel vette át a szobrot és köszönetet mondott a szoborajándékért. Külön kiemelte, hogy a szobrot a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. kőszobrásza, Darányi István faragta ki süttői mészkőből, munkatársa Rácz Áron volt. Az elhelyezés tervezője Bodonyi Csaba építész, Miskolc díszpolgára, kivitelezője az FK Raszter Építő Zrt. volt, akik díjmentes munkájukkal járultak hozzá az Anyaság szobor felállításához.
 Emlékfénykép a szobor előtt: Junichi Kosuge nagykövet, Zsúdel Antónia Orsolya igazgató, Wagner Chiyo a szobrász özvegye és Kiss Sándor alapítványunk elnöke
 Emlékkép: bal szélen Szegedi Judit Katalin szakmai igazgatóhelyettes és
jobb szélen Bodonyi Csaba DLA az iskola és a szoborelhelyezés tervezője
 Ünnepélyesen körbejárjuk a szobrot
Jól áll a szobor a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolának! (fotó Gulyás János)
 Pohárköszöntő
Alapítványunk elnöke, Kiss Sándor bejelentette, hogy a szakiskola gyermekgondozási versenyét
öt éven keresztül az Academia Humana Alapítvány évi 250 eFt-al támogatja
A szoborállító csapat külföldi vendégeikkel
 Néhány nappal később. Füvesítve még szebb! (az iskolától kapott fotó)

Köszönjük az esemény tolmácsainak, Kiss Réka Gabriellának (japán-magyar) és Furuglyás Attilának az iskola angol nyelvtanárának szíves közreműködését!

Sajtó:


Fotósunk Szundy László kurátor
    

2015/05/18

Alapítványunk 2014 évi közhasznúsági jelentése

2014 a kutatás és felkészülés jegyében telt el, de természetesen a vállalásainkat tejesítettük. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 100 legveszélyeztetettebb világörökségi műemlékek egyike, a Várkert Bazár felújításának első fázisa elkészült. Wagner Nándor kilences számú volt műtermében (képünkön) helyezték el a parkolóautomatákat, de reméljük, hogy a Déli szárny szép funkciókat kap majd.

Nándor és a többi szobrász műtermével kapcsolatos kutatásunk sok új információt, adatot és fényképfelvételt hozott, melyből egy belső használatú esszét állítottunk össze. Ezt japánra fordítva átadtuk a Wagner Nándor Alapítványnak. Ezt is felhasználva, a Mashiko-ban rendezett őszi tárlat Wagner Nándor műtermeit mutatta be nagy sikerrel.

2014-ben is rendre megszerveztük a Partiumi Keresztény Egyetem művészeti szakos hallgatók színvonalas versenyét. Tavaly kilencedik alkalommal osztottuk ki a Wagner Nándor Díjat. Anyagilag segítettük a Nagybányai Tájképfestő Telep és a Herendi Vizuális Műhely működését. Támogattuk a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola művészeti tevékenységét és a nagyváradi iskolások részére rendezett nyári tábort. Anyagi támogatást adtunk a Játszó Ember alapítványnak a „Tiszakürti ünnepség az első világháború kitörésének 100 éves évfordulójára” készített programjuk létrehozásához.

Fontos eredménynek tartjuk, hogy Véső Ágoston festőművész által vezetett Nagybányai Tájképfestő Telep kollekciójából 44 festő képeit Budapesten is láthatta a nagyközönség a ART IX-XI Galériában (balra).

Támogatásunkkal jelent meg Misima Jukio japán próza- és drámaíró, költő Barátom, Hitler és Madame de Sade címen drámainak eddig leggazdagabb magyar kiadása és Barabás Zoltán Vaksakk című verseskötete. A köteteket a könyvprojektünk felhívása alapján választottuk ki.

A hagyományokhoz híven Székesfehérvárott Wagner Nándor Corpus Hungaricum szobránál koszorúztunk a Nemzeti Gyásznapon, az Aradi vértanúkra emlékezve. A Földanya szobornál köszöntöttük Wagner Nándor 92. születésnapát.

Októberben Wagner Nándor Tó holdfényben című selyemakvarell munkáját is bemutatták a Supka Magdolna emlékkiállításon, a Józsefvárosi Galériában.

Tevékenységünk publicitást kapott a TV Hazahúzó Gellért-hegy című programjában, ahol részletesen bemutatták a Filozófiai Kertet. Az év végén került sor Wagner Nándor Anyaság szobrának hivatalos ajándékozására, melyet 2015-ben állítanak fel Miskolcon, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola előtt.

Alapítványunk 2014 évi Közhasznúsági jelentését innen töltheti le.

Anyaság szobor avatása Miskolcon

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Wagner Nándor „Anyaság” szobrának avató ünnepségére
2015. június 5-én, 11:00 órától
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola (Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.)

Program
  • Köszöntő
  • Megnyitó beszédet mond: Dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 
  • Őexcellenciája Junichi Kosuge nagykövet úr beszéde
  • Wehner Tibor művészettörténész: Wagner Nándor Anyaság szobra 
  • Rövid műsor
  • Wagner Chiyo asszony köszöntője és a szobor átadása
  • Avatás 
  • Szoborköszöntő vers
  • Köszönet és zárszó: Zsúdel Antónia Orsolya igazgató asszony. 
A választott helyszín
A szobor faragása
Darányi István kőfaragó mester idén február 10-én kezdte meg a munkát a Reneszánsz Zrt. telephelyén.

 Megérkezett a kiválasztott kőtömb a süttői bányából 
 A gipsz modell és a formálódó Anyaság
A faragás egy korai fázisa
 A felületi részletek különböző textúrával készülnek
Egyeztetés Darányi István kőszobrásszal és dokumentálása a munkának 

A szobor rövid története és az ajándékozás
Tények: A Képző- és Iparművészeti Lektorátus irattárában őrzött dokumentumok szerint Wagner Nándor 1955 telén kapott megbízást az Anyaság, illetve Szoptató anya című szobor megformázására. A szobor gipszével elkészült, de az 1956-os forradalom után elhagyni kényszerült hazáját. Irattári adatok szerint a szobor gipszpéldánya - ma már tudjuk, hogy a kész szobor - a budapesti II. számú Női Klinika épületébe került, ahonnan 1958-ban ismeretlen helyre elszállították.

Keresés és kutatás: A szobrász művészeti hagyatékát ápoló alapítványunk kutatni kezdett a mű után. A hátrahagyott műtermi anyagát barátai Székesfehérvárra mentették. 1958-ban idekerült az Anyaság szobor gipsze is, mely Csipkerózsika álmát aludta a raktár mélyén. A gipszen látható kőszobrász jelek azt sugallták, hogy a szobrot készre faragták, de hogy az hová került, nem tudtuk. A szobrászművész megmentett anyagát restauráltattuk és 2013. szeptember 22. és október 27. között a Szent István Király Múzeummal közösen „A székesfehérvári Wagner-szoborlelet” című kamara kiállításon mutattuk be. A kiállítás egyik látogatójának köszönhetően megtudtuk, hogy a szobor Albertfalván van, és egy óvoda udvarán lett elhelyezve minden híradás nélkül. Ma ezen a helyen működik a Down-kórosok Napközi Otthona, melynek elzárt kertjében az időjárástól kicsit megkopva áll Wagner Nándor Anyaság szobra.

Ajándékozás: A 2013-as kiállítás sikeres befejeztével, a kiállított mintegy félszáz mű visszakerült a raktárba. Tekintettel arra, hogy a gipsz múlandó anyag is tud lenni, Alapítványunk úgy döntött, hogy kőbe vésetve megmenti a szobrot és arra méltó intézménynek ajándékozza. A miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolát találtuk a legmegfelelőbbnek. Az oktatási programjukhoz is szorosan csatakozó témájú szobor az ezer diákos intézmény bejárata előtt lesz elhelyezve.


2015/04/25

10. Wagner Nándor Díj

Gyorsan elrepült 10 esztendő! Szokásainkhoz híven minden öttel osztható évben dupla versengés folyik a Wagner Nándor Díjért. A tizedik verseny József Attila nevét viselte. A grafikusok és a videó-animátorok részére a közelmúlt témáját - Temesvár 25 - adtuk fel. A versenyre 22 plakát és 22 egyperces klip érkezett. Két hallgató mindkét kategóriában adott be pályaművet.
Az eredményhirdetésre hívó plakát (Szabó Csongor Gyula pályaműve)

A versenyre beküldött anyag szakmai értékelését dr. Kányádi Iréne adjunktus, művészettörténész adta. Kihangsúlyozta, hogy a hallgatók az 1989-ben zajlott sorsfordító események után születtek, így nincs saját élményük a történtekről, de meg tudták fogni a témát és a munkák jól tükrözik ennek a generációnak a kommunizmusról kialakított képét.

 A közönség az ablak felőli oldalon
 Közönség az ajtók felőli oldalon

Az Academia Humana Alapítvány elnöke Kiss Sándor, bejelentette, hogy a Japánban működő Wagner Nándor Emlékalapítvánnyal közösen elhatározták, hogy a következő tíz évre, az eddigiekhez hasonló feltételek mellett vállalják a verseny támogatását. Előadásában Wagner Nándor szobrászművész életútjának néhány meghatározó eseményéről beszélt és ismertette a zsűri véleményét és döntését. Megköszönte a beküldött pályamunkákat és gratulált a díjazottaknak. 

A plakátverseny győztese Korodi Eszter, 2. Szabó Csongor Gyula, 3. Vatány Szabolcs.
A videó-animáció verseny győztese Sziki Lajos, 2. Tóth Andrea, 3. Schuller Anita.
A zsűri dicséretben részesítette Kelemen Bernadette és Kónya Eszter plakátjait, valamint Zahui Patrick klipjét.  

A nyertesek és a dicséretben részesültek alapítványunk elnökével
Balról jobbra: Szabó Csongor Gyula, Vatány Szabolcs, Korodi Eszter, Schuller Anita, Kelemen Bernadette, Kiss Sándor, Kónya Eszter, Sziki Lajos, Zahui Partick
  
Az első díjasok oklevelei
A versenyről bővebben a Partiumu Keresztény Egyetem PKE honlapján.

2015/04/01

Tavaszi tárlat Mashikoban

Az idei tavasz igazi meglepetése a Zenés Tárlat. Wagner Nándor stúdiójában a művészeti élmény kiteljesítéséhez a házi zenei fesztivál keretében élő komolyzenei háttér is sokat fog segíteni. A Budapesten tanult Akuzawa Masayuki zongorista, japán művésztársa Shirasa Takefumi csellista, valamint az utsunomiyai zeneakadémia növendékei adnak majd koncerteket a magyar szobrászművész kiállításán.

Tavaszi Tárlat 2015. április 15. - május 15. 

Az események követhetők, képekben és japánul Wagner Nándor facebook oldalán. 

2015/02/23

Misima drámák könyvbemutatója

2015. február 23-án, hétfőn este, 18 órakor a Bolgár Kulturális Intézetben került sor Alapítványunk által is támogatott Misima Jukio: Barátom, Hitler és Madame de Sade című kötetének magyarországi premierjére. Azt est meghívója itt látható Napkút Misima könyvpremier.
 A könyvbemutató estet Szondi György a Napkút kiadó igazgatója nyitotta meg.
 Vendégek (balról jobbra):
Szász Zsolt bábművész, Jámbor József, Manyasz Erika és Boros Ádám
a debreceni Csokonai Színház színművészei 
Szász Zsolt beszélget Jámbor József színművésszel, a bevezető tanulmány szerzőjével és
a drámák egy részének fordítójával
Egy drámai részlet megjelenítése
Közreműködött, a hangulatot megteremtette: Kenéz László (bambuszfuvola) és László Péter (japán kardforgatás)

Misima darabjai közül a halála óta eltelt több mint negyven évben csak néhányat fordítottak le és mutattak be Magyarországon, így bátran nevezhetjük hiánypótlónak e kötetet, mely Misima minden fontos színpadi művét tartalmazza.
A kötetről bővebben egyik tavalyi blogbejegyzésünkben írtunk.