2022/11/16

Emlékezés Wagner Nándorra

 1997. november 15-én hunyt el. Azóta minden évben barátai és tisztelői eljönnek Mashiko-ba.

  
  
A sírnál, most már Chiyo asszony és Nándor közös sírjánál,
gyűlnek a virágok,
az ide érkezők emlékükre imádkoznak.
Fotó: Wagner Nándor Emlékalapítvány

2022/10/22

Wagner Chiyo asszony és a japán nő

 Tisztelettel hívjuk és várjuk olvasóinkat az október 29-i, jövő szombati rendezvényünkre. Az előadás végén a résztvevő vendégek egy-egy Wagner Nándor öt magyar városban látható műveibe öltöztetett Rubik kockát kapnak ajándékba. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Wagner Nándor és Chiyo asszony (Solti András alkotása)

Program: Wagner Chiyo asszony és a japán nő.

Dátum: 2022. október 29. szombat 15-17 óráig
Előadók: Dr. Hidasi Judit professzor emerita és Kiss Sándor alapítványunk elnöke, a kiállítás mentora.
Hely: Műcsarnok, Hősök tere

Rövid tárlatvezetés a Wagner Nándor kiállításon a tárlat kurátorával, Fazakas Rékával és Kiss Sándorral. A tárlatvezetés fókuszába Wagner Nándor felesége, Chiyo asszonyra való emlékezést állítottuk, aki tavaly október 29-én hunyt el. Az ő emlékére született meg a Nándor-Chiyo büsztpár, a kezükkel kommunikálók kompozíció, a kiállítás igazi nóvuma. Őket szobor formában, egymáshoz térben kapcsolódva most a kiállításon láthatja a nagyközönség először. Alkotója Solti András szobrászművész.

Az előadás megidézi a szobrászfeleség élettörténetét, részleteket láthatunk a vele készült "Ahogy én láttam" című riportfilmből is, és bepillanthatunk a japán nők életébe, társadalmi pozíciójuk fejlődésébe.

Itt érhető el a rendezvény linkje, melyben alul található a regisztrációs link.

A kiállításról bővebben, további információkkal szolgál alapítványunk wn100.hu honlapja.

2022/10/15

A Filozófiai Kert 21. születésnapja október 18.

 Október 18-án ünnepeljük a Filozófiai kert felavatásának 21. évfordulóját fent a Gellérthegyen, a Víztározó feletti parkban. Ezen a napon lesz pontosan huszonegy éve, hogy délelőtt Wagner Chiyo asszonnyal kicsit csöpögős esőben áttöröltük a szobrokat és a posztamenseket. Chiyo san azt mondta, ez a szobrászfeleség kötelezettsége, így kap életet az alkotás a felavatáshoz. Idézzük fel a szoborcsoport felavatásához vezető eseményeket!  

Wagner Nándor 1994 tavaszán döntötte el végleg, hogy Budapestnek ajándékozza életművét, a Filozófiai kertet, a szoborcsoport méltó elhelyezését kérve. A tapogatózást a Filozófiai kert ajándékozására Makk István építész segítségével indította el, aki Dr. Schneller Istvánt, a főváros főépítészét értesítette Nándor szándékáról. Telexváltások során megkezdődött a szóba vehető helyek keresése. Ígéretes helyszínként felajánlották a Budai Várban, a szent György téren államalapításunk ezeréves évfordulójára megvalósítandó Neumann János Multimédia-Központ és Digitális Könyvtár udvarát.

 

(ábra) Nándor benapozási tervet készített és úgy helyezte el a szoborcsoportot.

Halála után, az özvegy a kötelező egyéves némaság után férje végakarata szerint küldte el az ajándékozó dokumentumot a főváros polgármesterének, Demszky Gábornak. A főváros 2000. szeptember 12-i ülésén döntöttek arról, hogy javasolják a Fővárosi Közgyűlésnek többek között, hogy a millenniumi évben állítsák fel Wagner Nándor szoborcsoportját, amelyet a művész özvegye ajándékozott  Budapestnek.

A főváros tízmillió forintot fordított az alkotás alapjainak lerakására, és a szoborcsoport felállítására. A mű a nagy vallásalapítókat Ábrahámot, Ekhnatont, Jézust, Buddhát, Lao-cet egy körgyűrűre állítja, amint egymással harmóniában, egyetlen pont, a szoborcsoport geometriai középpontja felé tekintenek. Az alkotás szépen fejezi ki a mélyüben rejlő közös lényeget, az összebékülést – egymás jobb megértését, amely napjainkban is különösen időszerű. A külső alakok – Mahatma Gandhi, Bódhidharma, Assisi Szent Ferenc – példamutató életükkel bizonyították, hogy a magas erkölcsi és vallási szabályok betartása üdvös és lehetséges és máig erős hatással van mindennapi életünkre.

Az Academia Humana Alapítvány október 21-én délután, 14:00 és 16:00 között nyitott programmal, szabad beszélgetéssel és egy kis meglepetéssel is várjuk az érdeklődőket!

Wagner Nándor centenárium itthon és Japánban

 Születésének századik évfordulóján egyszerre két országban nyílt kiállítás, munkásságának és műveinek bemutatására. Jeles tárlattal készült erre az emlékezetes napra, valamit jövő februárig tartó Wagner Nándor eseményekre a Műcsarnok és a Mansion Museum Mashiko-ban.

A budapesti kiállítás főtémája a 2001. október 18-án felavatott Filozófiai kert, melynek non-kontakt technológiával szkennelt, és digitális 3D nyomtatással készült másolata, egy az egyes léptékben a Műcsarnok apszisában látható.

Filozófiai kert a Műcsarnokban (fotó: Kiss Sándor)

Mashiko-ban az idei ősz gyönyörű színekkel köszöntött be, a ma megnyitott kiállításról az alábbi képet kaptuk.

Filozófiai kert a szobrászművész műtelepén. (fotó: Wagner Nándor Alapítvány)

Jövő kedden, október 18-án ünnepeljük a Filozófiai kert felavatásának
21. évfordulóját fent a Gellérthegyen, a Víztározó feletti parkban
Délután 14:00 és 16:00 között szeretettel
és egy kis meglepetéssel várjuk Önöket!


Kövessen bennünket a centenáriumi kiállításra készített honlapunkon
ahol videó-, és képgaléria, valamint rövid történetetek találhatók.

Érdekes cikket írt Pálffy Lajos a Magyar Hírlapban. "Filozófuskert egymás jobb megértéséért" címmel. Egy újabb torzulása a Filozófiai Kert Wagneri elnevezésének, mely feltehetően a helytelenül használt és a neten terjedő Filozófusok kertje "féjk" elnevezésnek köszönhető. 

2022/09/18

Wagner Nándor centenárium a Műcsarnokban és Mashiko-ban

 Száz évvel ezelőtt október 7-én született Wagner Nándor Nagyváradon. Magyar szobrászművész, akinek három országban - Magyarország, Svédország és Japán - kellett pályáját újra kezdeni, de mindvégig megmaradt magyar szobrásznak. Wehner Tibor a most megjelenő műcsarnoki katalógusban írja:

A Wagner-művek Közép- és Nyugat-Európa, Európa és a Távol-Kelet között teremtenek kapcsolatot, eltérő kultúrákat, szemléletmódokat és hagyományokat kapcsolnak össze és szintetizálnak, s e rendhagyó alkotói feltételek által ösztönzötten és meghatározottan fogalmaznak meg izgalmas, sodró szenvedéllyel és mély érzelmekkel, és zavarba ejtő gondolati mélységgel és gazdagsággal, a végső megismerhetetlenség sokrétűségével, varázsával áthatott, hiteles korképet. 

A Filozófus Szobrász centenáriumi kiállításának fő látványelemei a gellérthegyi Filozófiai kert non-contact 3D másolata, valamint a művész japán műtelepén álló tea-meditációs ház lényegi funkcióinak bemutatása (Szegő György művészeti vezető terve). A látogatók megismerhetik a három alkotóperiódus kiemelt darabjait, a magyart valóságban, a másik kettőt videó és fotó kollekció közvetítésével.

A műcsarnoki kiállítás 2022. október 8. és 2023. február 5. között látogatható, minden hétfő kivételével. természetesen a kiállítás ideje alatt majd számos eseménnyel várjuk az érdeklődőket. A kiállítás kurátora Fazakas Réka.

A Bölcselet szobrásza című kiállítás egyik logó variációja
(Sellyei Ottó grafikusművész terve)

A mashikói kiállítás 2022. október 15. és november 15. között látogatható. Október 23-án előadásokkal és visszaemlékező beszélgetésekkel várják az érdeklődőket.

A japán centenáriumi kiállítás plakátja

Mindkét kiállításra szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A kiállítás az MMA, az Academia Humana Alapítvány, a mashiko-i Wagner Nándor Emlékalapítvány összefogásával, valamint a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban őrzött Wagner Nándor alkotások kölcsönzésével jött létre. 

2022/05/30

17. Wagner Nándor Díj

 2006 óta minden év januárjában az Academia Humana Alapítvány és a Pro Universitate Partium Alapítvány közösen versenyfelhívást tesz közzé a PKE művész szakos hallgatói részére. Az idei verseny neve Wagner Nándor 100. A hallgatók szabadon választhattak témát a teljes Wagner Nándori műegyüttesből. A versenyt a nagyváradi születésű szobrászművész emlékére, a századik születésnapja ünneplése jegyében hirdettük meg.

A Partiumi Keresztény Egyetem amfiteátrumában 2022. május 22-én került sor a díjkiosztó ünnepségre. Dr. Bökös Borbála dékán köszöntőjében elmondta, hogy az idei Wagner Nándor-díjra két kategóriában összesen 39 pályamű érkezett. A zsűrinek nem volt könnyű dolga a díjazottak kiválasztásában, mert ötletes, jól kidolgozott pályaművek érkeztek be a beadási határidőig. 

A közönség, előtérben Dr. Balázs Zoltán tanszékvezető

Kiss Sándor elnökünk köszöntötte a versenyzőket, az egyetem megjelent vezetőit és tanárait, valamint a sajtót és a vendégeket. A díjátadókhoz rendszeresített képekkel illusztrált előadásában a tavaly októberben elhunyt Wagner Chiyo asszonyt mosolyát, kezeinek elegáns kommunikációját idézte fel elnökünk. Chiyo asszony nagyon nagyra értékelte az egyetemen folyó művészeti oktatást, és örült az évente megrendezett versenyeken résztvevő tehetséges fiatalok versengésének. Megjegyezte, hogy mára rangot jelent Wagner Nándor-díjasnak lenni.

A díjakat alapítványunk elnöke, Kiss Sándor és Pintér István a Pro Universitate Partium Alapítvány (PUPA) ügyvezető igazgatója adta át.

Nyertesek :

Videó kategóriában

 1. Pintér-Koroknai Viktória
 2. Szitai Ezsébet és Janó János
 3. Ercse Zsuzsanna

Dicséret: Ábrahám Kinga és Oros Krisztina

Grafika kategóriában:

 1. Bereczki Szidónia
 2. Szabó Tamás
 3. György Attila

Dicséret: Kakucs Dávid és Korodi Helga

Az idei díjazottak és az átadó szereplői, rendezői

Sajtó: ERDON Erdélyi Hírportál

Fotó: Partiumi Keresztény Egyetem, Művészeti Tanszék

2022/05/12

Alapítványunk 2021. évi tevékenysége

 Nehéz évünk volt bánattal és örömökkel. 2021. október 29-én alapító elnökünk 91 éves korában meghalt Tokióban. Rányomta a bélyegét az éves tevékenységünkre a pandémia is. Tervezés és újra tervezés jegyében tudtunk működni. Tekintsük át a legfontosabb eseményeket időbeli sorrendben!

 • Április 16-án hosszú egyeztetések és előkészület után állítottuk fel Wagner Nándor Mózes szobrát a Krisztus Király plébániatemplom főbejárata előtt Dunaújvárosban. A szobor avatását a járványügyi előírások még nem engedték.
 • Alapítványunk támogatásával április végén jelent meg Sz. Tóth Gyula pedagógus-író tizenötödik noteszkönyve a Hungarovox Kiadónál.
 • Wagner Chiyo asszony egészségi állapota megromlott, úgy döntött, hogy alapítói jogait kuratóriumi elnökünkre, Kiss Sándorra ruházza át. Elindítottuk a szükséges jogi eljárásokat.
 • Június 20-án, vasárnap a Nemzeti Emlékhelyek napján Egerben felavattuk Wagner Nándor: 1552 című bronz domborművét, amely az Egri vár ostromának 400. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatra készített. Alapítványunk ajándéka a Dobó István Vármúzeum nagytermében került elhelyezésre.
 • A 16. Wagner Nándor Díjat, internetes versenyzést követően, a Partiumi Keresztény Egyetem aulájában, június 12-én élőben adtuk át. A verseny témája a nagyváradi szecesszió volt, melyre 17 pályamű érkezett.
 • Alapító elnökünket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke kitüntette. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét őexcellenciája Palanovics Norbert, tokiói nagykövetünk Tokióban adta át. Wagner Chiyo asszony a díjat "a magyar-japán kulturális kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint Wagner Nándor szobrászművész hagyatékának gondozását szolgáló munkája elismeréseként" nyerte el.
 • Spányi Antal megyéspüspök augusztus 28-án megáldotta a dunaújvárosi Krisztus Király Főtemplom új üvegablakait, azt követően leleplezte és áldással avatta fel Wagner Nándor Mózes szobrát.
 • Néma koszorúzással tisztelegtünk október 6-án az Aradi Vértanúk hősiessége előtt a székesfehérvári Corpus Hungaricum szobornál.
 • A Magyar Festészet Napján idén is sor került a Supka Magdolna Díj átadására. A Józsefvárosi Galériát – az eddigi átadások színhelyét – tavaly, január 22-én, a Magyar Kultúra napján a kerületi polgármester bezáratta. A díjat Dr. Habil. Révész Emese, PHD a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészettörténeti Tanszékének egyetemi docense. A magyar grafika és gyermekkönyv illusztrációk elkötelezett kutatója, kitűnő tanár kapta. Az eseményt az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában rendeztük meg.
 • Meghalt október 20-án a Gizella díjjal is kitüntetett festőművész, Kádár Tibor, aki 1989-től élt és alkotott a királynék városában. A Herendi Vizuális Műhely szakmai vezetője volt két évtizeden keresztül. Működését alapítványunk 2003 óta támogatta.
 • Gulyás János Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr az MMA tagja, alapítványunk film-dokumentátora 75 éves korában, december 11-én hirtelen elhunyt.
Alapítványunk 2021. évi közhasznúsági jelentését itt tekintheti meg. A 2021-es e-beszámolónkat itt tekintheti meg. Az alapítvány éves beszámolóit egybegyűjtve itt találja meg.

Köszönettel vesszük kedves olvasóink támogatását adójuk 1%-val. Legyen szíves adja meg adószámunkat 18239634-1-43 a rendelkező nyilatkozaton. A kapott 1%-ok felhasználását ebben a táblázatban tesszük közzé.